Eagle Wings Fotografie

Foto's die je voorbij vliegen

Bontbekplevier

De bontbekplevier (Charadrius hiaticula) is een vogel uit de familie van plevieren (Charadriidae).

In Nederland en België kunnen bontbekplevieren het hele jaar door gezien worden. Als broedvogels zijn ze schaars, als trekvogels komen ze in vrij grote aantallen voor, vooral langs de kust tijdens de najaarstrek in de nazomer en herfst (augustus-september) en de voorjaarstrek (april-mei). Er zijn ook overwinteraars, maar die trekken weg bij strenge vorst.

Kenmerken

Deze vogels hebben een zwart verenkleed met witte banden op de kop, borst en hals, oranje poten en een oranje, zwartgepunte snavel. Door het donkere oog is de bontbekplevier te onderscheiden van de kleine plevier. In de vlucht is duidelijk een witte streep te zien. Dit is voor beide geslachten gelijk. De lichaamslengte bedraagt 18 tot 20 cm en het gewicht 50 tot 70 gram.

Leefwijze

Hun voedsel bestaat uit weekdieren, kreeftachtigen en ongewervelden, vooral wormen.

Voortplanting

Het nest van de bontbekplevier bestaat uit een onopvallend kuiltje, waarin ongeveer 4 uitstekend gecamoufleerde, grijsgele, soms groenachtige eieren met bruinzwarte vlekken gelegd worden. Het vrouwtje broedt, maar beide ouders zorgen voor de jongen. Bij verstoring van het nest doen de vogels alsof ze gewond zijn om op deze manier de aandacht van de verstoorder te trekken en deze weg te leiden bij het nest.

Broedende bontbekplevier
Bontbekplevier broedt op een parkeerplaats
Bontbekplevier met jongen

Verspreiding en leefgebied

Deze soort komt voor in de meest uiteenlopende habitats in IJsland, Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk, die het leeuwendeel herbergen van de Europese populatie bontbekplevieren. Ze komen ook voor in Afrika, Madagaskar en noordelijk Azië. Broedt langs zee- en zoetwaterkusten, met een voorkeur voor stenige of zandige bodems met een beperkte groei van gras. Kan zelfs broeden op grinddaken van flats en gebouwen.

Bontbekplevier paartje foeragerend op het wad en nestelend tussen zeekraal

Deze soort telt 3 ondersoorten:

  • C. h. psammodromus: noordoostelijk Canada, Groenland en IJsland.
  • C. h. hiaticula: van het Verenigd Koninkrijk en westelijk Frankrijk tot zuidelijk Noorwegen, zuidelijk Zweden en de Baltische Staten.
  • C. h. tundrae: noordelijk Eurazië

Status in Nederland en België

SOVON schatte in 2000 het aantal broedparen in Nederland tussen de 430 en 470. Dit is erg weinig, daarom staat de bontbekplevier als kwetsbaar op de Nederlandse rode lijst en als zeldzaam op de Vlaamse rode lijst. De soort staat als niet bedreigd op de internationale lijst van de IUCN staat, maar valt wél onder de AEWA.

Volwassen bontbekplevier
Eieren van de bontbekplevier
Ei
bronnen

Verder Bericht

Vorige Bericht

Laat een reactie achter

© 2016 Eagle Wings Fotografie; alle rechten gereserveerd; all rights reserved.